GŁnebakan Kasabası
  Zeki Karakaş
 


GÜNEBAKAN BELEDİYESİ
 
İDARİ DURUMU

Günebakan Kasabası Tokat ili Niksar ilçesine bağlı bir beldedir.1999 yılında Belde belediyesi olmuştur.2000 Genel Nüfus sayımı sonuçlarına göre Günebakan’ın nüfusu 2598 olmuştur. Son yıllarda yaşanan göç nedeniyle son nüfus sayımına göre Günebakan’ın nüfusu 1550 ye düşmüştür. Beldemiz Yeni Mahalle, Fatih Mahallesi ve Akpınar Mahallesi olmak üzere üç mahalleden oluşmaktadır.      

 

COĞRAFİ KONUM VE ULAŞIM

Günebakan Niksar İlçesine 22km uzaklıktaGünebakan Tokat İline 83km uzaklıktadır.  

 EKONOMİK YAPISI

Günebakan Kasabasının ekonomik temelini oluşturan ana sektör Tarım sektörüdür. Ekonomik faaliyetler açısından ikinci sırayı hayvancılık üçüncü sırayı tekstil sanayi almaktadır. Tarım denince Günebakan da ilk akla gelen patatestir. Bunun yanı sıra tütün ve tahıl üretimi yapılır. 

GÜNEBAKAN BELEDİYESİ

(Başkan, Meclis Üyeleri, Personel ve Araçlar)Belediye Başkanı9 Adet Meclis Üyesi7 Adet Memur13 Adet İşçi1 adet iş makinesi,1 adet traktör,1 adet otobüs,1 adet damperli kamyon,1 adet itfaiye aracı,1 adet Renault taksi,1 adet jeep    


 

  GÜNEBAKAN KASABASINDA BULUNAN RESMİ DAİRELER

1-Belediye 2-Günebakan İlköğretim Okulu 3-Sağlık Evi        

BELDEMİZ EĞİTİM DURUMU

Beldemiz, eğitim açısından diğer beldelere oranla fazla gelişmemiştir. Bunun sebebi okulun beldemize diğer beldelerden geç yapılmış olmasıdır. Son yıllarda halkın çoğunluğu güç şartlara rağmen çocuklarının eğitimi için gerekli çabayı göstermekte olup, genel olarak en az lise ye kadar okutmaktadırlar. Bu da halkımızın eğitim ve öğretime vermiş olduğu önemi göstermektedir.Şuan beldemizde ilköğretim okulu öğrencisi olarak 214 adet öğrencimiz bulunmaktadır. Okulumuzdan yaklaşık her yıl 30 öğrenci mezun olup, bunların tamamına yakını lise öğrenimine devam etmektedirler. 

BELEDİYEMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU HİZMETLER     

Belediyemiz 1999 yılında kurulmuş olup, kasabamızın çözülmesi gereken birçok sorunu bulunmakta idi bu sorunların en önemlileri;          

1.BELDE İÇİ ULAŞIM:                  

Ulaşım sorunu beldemizin en önde gelen sorunlarından birincisi sırada yer almakta idi. Beldemiz içerisindeki yolların dar, evlerin birbirine yakın olması ve coğrafi açıdan beldemizin bulunduğu alanın genelde yamaç olması, sorunun çözümü konusunda birtakım sorunları da beraberinde getirmekte idi.  Belediyemiz tarafından özellikle 2004 yılından itibaren yolların genişletilmesi hususunda beldemiz içerisinde hızlı bir çalışma başlatılmış, tek arabanın bile geçemeyecek durumda olduğu kasaba içerisindeki yolların, kenarlarındaki bir çok binanın sahipleri ile uzlaşma sağlanarak, belediyemizin gücü nispetinde ilgili tandaşları da mağdur etmeden,  binalar, imara uygun bir şekilde kesilip yolların işletilmesi sağlanmıştır. 2007 yılında Beldes Projesi kapsamında belediyemiz tarafından belde içeerisindeki yollara 7500m2 8cmlik kilit parke taşı, yine 2007 yılı Aralık ayında belediyemiz ile iller Bankası arasında imzalanan kredi sözleşmesi yapılmış ve 2008 yılında 6300m2 8cmlik kilit parke taşı alımı ve döşeme işçiliği ihalesi yapılmış bununla birlikte kasabamız yollarına yaklaşık 14000m2lik parke döşenmiştir.   Beldemizde parke döşeme işi devam etmekte olup 2008 yılı içerisinde kasaba içerisinde parke döşenmeyen yol bırakılmaması  hedeflenmektedir.       
       
     
2.KANALİZASYON SORUNU   

Beldemizde kanalizasyon sorunu da en önemli sorunlarından biri idi. Belediyemiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde belde nüfusunun yaklaşık  %  100 e yakını kanalizasyon şebekesine bağlanmış olup, ancak belediyemizin maddi imkânsızlıkları nedeni ile doğal arıtma tesisi yapılamamıştır. Doğal arıtma ile ilgili belediyemizin çalışması devam etmekte olup, maddi sıkıntıların aşılması oranında da devamı sağlanacaktır.                               

3.SU SORUNU
 

Belediyemizin önemli sorunlarından su yetersizliği sorunu, özellikle yaz aylarında nüfusun kalabalık ve hayvancılığın yoğun olması nedeni ile vatandaşı çok zor duruma iten bir sorun du. Belediyemizce yapılan çalışmalar neticesinde belediyemiz mücavir alanı içerisinde bulunan ve kapasitesi nispeten yüksek gözeler açılıp, şebekeye ulaştırıldı. Mevcut gözelerin bakımı yapılarak halkımızın daha güvenli ve temiz su ya kavuşturuldu.
Mevcut su depolarının bakımları yapıldı. Beldemiz Yeni Mahalle’sinin büyük bir bölümü şebekeye kendi imkânları ile bağlı olduğundan sık sık sorun yaşanıyordu. Bu sorunun çözümü için ise 2007 Beldes Projesi kapsamında, Projeye uygun olarak şebeke inşaatı yapılıp polietilen boru döşenmiştir.Sularımızın klorlanması, beldemiz sağlık evi yetkilisi denetiminde düzenli olarak yapılmaktadır.    
4. İŞSİZLİK SORUNU
    
 

  
Beldemizde genç nüfus potansiyelinin fazla olması bizim için büyük bir avantajdır.
    Çiftçiliğin zor ve külfetli, hayat şartlarının ağır olması nedeni ile genç nüfusun büyük şehirlere yönelmesini ve göçü engellemek amacı ile belediyemiz ce çeşitli işverenlerle, işsizliğin, dolaylı olarak ta göçün önüne geçebilmek amacı ile görüşmeler yapılıp, beldemizin tanıtımı yapıldı. Tekstil üzerine çalışan iş adamları için genç nüfusun cazibesinin yanında belediyemizin de kapalı alan yapımı için söz vermesi nedeni ile özel bir şirketle anlaşma sağlandı. 2007 yılı içerisinde Beldemiz Maden Tepesi Mevkiinde yaklaşık 900m2 kapalı alan yapılıp gelen işverene tahsis edildi. Şu an Beldemizden yaklaşık 60 kişi işe kavuşmuş olup, bu sayının artacağı beklenmektedir.       

    AŞILAMAYAN SORUNLARI     

     1.Beldemizin aşılamayan sorunlarından ilki Beldemiz ile Kiracı Köyü arasında bulunan asfaltın bozulmuş olmasıdır.
     2.Doğal Arıtma Projesi.Bu sorunların aşılamamasının başlıca nedeni maddi imkânsızlıktır. 
     

 
TARİHİ OLUŞUMU


Günebakan yerleşmesinin ismi Alahtiyan’dır. Bu adı almasının çeşitli rivayetleri vardır; Melik Ahmet Danişmend Gazi Niksar’ı feth ettikten sonra torunlarından Gazi Oğlu Hasan Bey köyü almaya geldiğinde köy halkı Hasan Beyi  “Allah Allah” nidaları ile karşılamışlar, Hasan Bey buranın Müslüman olduğunu ve Allah Allah diye haykırdıklarını söylemiş, köyden Allah diyenler diye bahsettiği ve Allahdiyen köyü adını aldığı rivayet edilir.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde çevredeki Rumlara karşı yapılan mücadeleler sırasında bir eren kişinin (Kümbetli Köyünde türbesi bulunan) Allahdiyen mücadelesini yapar, Allahdiyen.  Allahdiyen’i örnek alın diyerek bu köyü kastetmiştir.Daha sonra şive değişikliklerine göre Allahdiyen ismi Alahdiyen, Alahdiyan, Alatyan gibi değişik şekillerde söylenmiş ve çeşitli itilaflara sebep olmuştur. Bundan dolayı köyün adı 1964 yılında Günebakan Köyü olarak değiştirilmiştir.Köyün kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber şimdiki Kiracı Köyü’nden Niksar Ovasının (Kelkit Vadisi) bataklık olması sebebi ile halk Merkez Camiinin bulunduğu bölgeye yerleşmişlerdir. Suyun Bol ve güzel toprağın verimli oluşu şimdiki Kiracı Köyü’nde bulunan arazilerini çevre yerleşim birimlerinden gelenlere kiraya vererek kendileri oraya yerleşmişlerdir. Böylece Kiracı Köyü doğmuştur. Halen Kiracı köyü’nün arazisini yarısı Günebakan’a aittir Kelkit Vadisi’nin bataklığının ıslahından sonra tekrar Kiracı Köyü’ne dönenler olmuştur.Cumhuriyetten önce idari yönden şimdiki Erbaa İlçesine bağlı olan Günebakan Köyü, Erbaa’nın yanmasıyla köy hakkındaki önemli kayıtlar tahrip olmuştur. Niksar İlçesi ile ulaşımın daha kolay oluşu gibi hususlarda dikkate alınarak idari yönden Niksar ilçesine bağlanmıştır.Köy iki defa büyük yangın olayına maruz kalmış;1935 yılında tamamen,1963 yılında 13 ev ve bir camii yanmıştır.Köyün Türklerin fethinden öncede yerleşim alanı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu gün hala kullanılmakta olan Micos, Kostantil, Kilise Boğazı, Yazır, İlavan gibi yer ve mevkii adları bunu doğrulamaktadır. Yerleşim genelinde her hangi tarihi bir yapı ve eser bulunmamaktadır. 

 

 

                Bilgilerinize arz ederim.

           Günebakan Belediye Başkanı      

                   ZEKİ KARAKAŞ  

 
  Bugün 5 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=